Rezervācija

Rezervācijas informācija ir tikai informatīva.
Ja nav norādīts  datums, tas nozīmē  - brīvs

2018  Pirts māja Māja Namiņš
Marts   Brīvs  Brīvs Brīvs
17.   Rezervēts    
26-31.   Slēgts  slēgts  slēgts
Aprīlis   
   
1.-5.  Slēgts  Slēgts  Slēgts
Jūnijs       
Jūlijs       
11.-17, Rezervēts Rezervēts  
Augusts       
10-12.   Rezervēts  Rezervēts  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Jauns slānis...
Jauns slānis...